Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Žabičky

Žabičky

Logo - Třída Žabičky

Třídní pedagogové: Mgr. Petra Letošníková, Mgr. et Bc. Kateřina Roudná

Asistent pedagoga: Kateřina Knytlová

Mobilní telefon: 737 597 537

E-mail: zabicky@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 7:00 - 16:00

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Věk Počet dětí
2-3 roky 0
3-4 roky 4
4-5 let 4
5-6 let 15
6-7 let 1

 

Třída Žabiček je umístěna v přízemí hlavní budovy vlevo. Stejně jako všechny třídy v naší mateřské škole je i tato třída heterogenní. K 1. 9. 2023 je v třídě Žabiček zapsáno 24 dětí (13 chlapců a 11 dívek) ve věku 3 – 6 let. Třída je vybavena nábytkem, pomůckami i hračkami vhodnými pro všechny věkové kategorie dětí, které třídu navštěvují. Disponuje také vlastní šatnou a sociálním zařízením.

V naší třídě budeme vést děti k samostatnosti, rozvíjet jejich sebevědomí, schopnost empatie, tolerance, přátelství a kamarádství.

V rámci projektu „Lvíček na cestách“ se budou předškolní děti účastnit rozšiřujících pohybových aktivit v rámci dopoledních činností. Pro předškolní děti organizujeme doplňkovou aktivitu „Předškoláček“.

Nejdůležitější je pro nás vzájemná důvěra a spolupráce s rodiči. Naším společným cílem, je vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé a především šťastné dítě. Budeme vytvářet pro děti prostředí, kam se budou každý den těšit.

Režim dne třídy Žabičky:

6:30 – 7:00

postupné scházení dětí ve třídě Broučci

7:00 – 9:45     

ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu

9:00 – 9:25

hygiena, svačina

9:45 – 10:00  

příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00 

pobyt venku

12:00 – 12:30

hygiena, oběd

12:30 – 14:30

hygiena, četba, odpočinek, děti se sníženou potřebou spánku klidové aktivity

14:30 – 16:00

hygiena, svačina, odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, pokračování didakticky cílených činností. Po 16:00 hod. děti spojeny ve třídě Berušky