Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Sluníčka

Sluníčka

Logo - Třída Sluníčka

Třídní pedagogové: Mgr. Iva Frošová, Lenka Zívrová

Asistent pedagoga: Petra Vraštilová

Mobilní telefon: 734 360 578

E-mail: slunicka@msvetrov.jicin.cz

             zivrova@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 7:15 - 15:00

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Věk Počet dětí
3 roky 1
4 roky 1
5 let 1
6 let 5

 

 

"Lásce se učí dítě tím, že je milováno."

 

Součástí MŠ Větrov je i speciální třída, zřízená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, která zde funguje již řadu let. Do této třídy jsou děti přijímány na základě doporučení PPP nebo SPC.

V letošním roce 2023/2024 navštěvuje tuto třídu 8 dětí - 7 chlapců a 1 dívka. Jedná se o děti s kombinovaným postižením a autismem. V této třídě pracují dvě učitelky a asistent pedagoga.

Děti se účastní všech aktivit pořádaných MŠ s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, individuálním možnostem a schopnostem. Vzdělávání probíhá skupinovou formou, ale zejména individuálně dle zpracovaného IVP (individuálního vzdělávacího plánu). V průběhu týdne děti využívají některé z nabízených terapií - fyzioterapie, neurovývojová stimulace, bazální stimulace, chirofonetika, muzikoterapie, canisterapie a logopedická prevence.

Kromě prostorné třídy, rozčleněné na různé koutky, vybavené množstvím hraček i didaktických a speciálních pomůcek, využíváme k individuální práci menší místnost "Srdíčko". Fyzioterapeutka má k dispozici rehabilitační místnost k individuálnímu cvičení. Další prostor, který pravidelně využíváme, je relaxační místnost, která je vybavena obřím bublinkovým válcem, optickými světelnými vlákny, projektorem, motorickými listy a dalšími speciálními pomůckami. 

Naším cílem je, aby se děti u nás cítily bezpečně a spokojeně a zároveň se rozvíjely ve všech oblastech v maximální míře. Snažíme se o budování a upevňování vzájemné důvěry mezi rodiči a učitelkami.

Režim dne třídy Sluníček:

7:15 – 9:15     

Scházení dětí, ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu

8:30 – 8:55

hygiena, svačina

9:15 – 9:30  

příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 

pobyt venku

11:30 – 12:00

hygiena, oběd

12:00 – 14:00

hygiena, četba, odpočinek, děti se sníženou potřebou spánku klidové aktivity

14:00 – 15:00

hygiena, svačina, odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, pokračování didakticky cílených činností.