Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Sluníčka

Sluníčka

Logo - Třída Sluníčka

Třídní pedagogové: Lenka Zívrová, Klára Kavková

Asistent pedagoga: Petra Vraštilová

Školní asistent: Jana Hrkalová

Mobilní telefon: 734 360 578

E-mail: slunicka@msvetrov.jicin.cz

             zivrova@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 7:15 - 15:00

Charakteristika třídy - školní rok 2022/2023

Věk Počet dětí
3 roky 1
4 roky 2
5 let 4
6 let 2

 

V letošním roce 2022/2023 navštěvuje tuto třídu 9 dětí - 6 chlapců a 3 dívky. Jedná se o děti s kombinovaným postižením a autismem. Tyto děti jsou před nástupem do MŠ vyšetřeny příslušným SPC nebo PPP. V této třídě pracují dva pedagogové, asistent pedagoga a školní asistent. Dětem jsou k dispozici individuální terapie (fyzioterapie, neurovývojová stimulace, bazální stimulace, chirofonetika a logopedická prevence).

Děti se účastní všech aktivit pořádaných MŠ s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu, individuálním možnostem a schopnostem. Vzdělávání probíhá skupinovou formou, ale zejména individuálně dle zpracovaného IVP (individuálního vzdělávacího plánu). TVP (třídní vzdělávací program) je umístěn na malé nástěnce vedle dveří a je aktuálně doplňován. Jednotlivé činnosti jsou plánovány v souladu s doporučením PPP nebo SPC, věkem dětí a jejich zdravotním stavem.

Děti ze speciální třídy mají k dispozici jednu prostornou třídu rozčleněnou do několika hracích, relaxačních a pracovních koutků a menší třídu, zvanou " srdíčko", která je využívána na individuální činnosti a chirofonetické ošetření. Dále relaxační místnost, která je vybavena obřím bublinkovým válcem, optickými světelnými vlákny, projektorem, motorickými listy a dalšími speciálními pomůckami. Neméně důležitou místností je cvičebna, kde je dětem poskytováno rehabilitační cvičení, které provádí kvalifikovaná a velmi zkušená rehabilitační pracovnice.

Třída je vybavena dřevěným nábytkem, stolky a židličkami odpovídajících velikostí, podle potřeby i speciálními židlemi. Děti využívají míčkový bazének a závěsné křeslo, kde si hrají a relaxují. Ve třídě je i dostatečné množství hraček a mnoho různých didaktických a kompenzačních pomůcek. Pravidelně zde cvičíme na gymballech, využíváme prvky dětské jógy a neurovývojovou stiulaci.  Všechny tyto a mnoho dalších aktivit umožňují dětem, aby se správně rozvíjely po fyzické, psychické, emoční a sociální stránce.

Aktuální informace jsou zákonným zástupcům podávány při převzetí dítěte. V průběhu školního roku jsou pro rodiče vypisovány konzultační hodiny nebo si lze s třídními učitelkami domluvit kdykoliv individuální schůzku. Další informace je možné průběžně sledovat na internetových stránkách MŠ.