Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Včeličky

Včeličky

Logo - Třída Včeličky

Třídní pedagogové: Romana Ječná, Bc. Lenka Vondráková

Asistent pedagoga, učitelka: Petra Gabrielová

Asistent pedagoga: Petra Kloučková

Mobilní telefon: 734 863 299, 724 114 517

E-mail: vcelicky@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 7:00 - 15:15

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Věk Počet dětí
2-3 roky 2
3-4 roky 8
4-5 let 5
5-6 let 4
6-7 let 3

 

V letošním roce je do třídy zapsáno 22 dětí, jedná se o 14 děvčat a 8 kluků

Věkově heterogenní třída.

Naše zásady

 • Na všechno máme spoustu času, nemusíme na nic chvátat, co dnes nestihneme, doděláme zítra.
 • Necháme děti žasnout, objevovat, hrát si a užívat si společné bytí.
 • Ať si děti ze Včeliček pamatují velké maličkosti, legraci, vtip a to, že jim ve školce bylo dobře.
 • Pokazit se může, napravit se musí.
 • Když to nejde takhle, půjde to jinak, zkus to znovu.
 • Dáme dětem šanci, zažít to, co k dětství patří. Necháme je zažívat čas mezi jejich vrstevníky, děti nepřehlcujeme.
 • Nastavujeme dětem laskavá pravidla a hranice.
 • Prioritou je zájem dítěte.
 • Vedeme děti k samostatnosti, rozvíjíme u dětí zdravé sebevědomí, schopnost empatie, tolerance, přátelství a kamarádství.
 • Nejdůležitější je pro nás spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra, vše je o domluvě a dobré vůli obou stran, nás pedagogů a rodičů.
 • Naším společným cílem, je vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé, empatické, ale hlavně šťastné dítě.

Pro předškoláky jednou týdně zařazujeme doplňkovou aktivitu: „Předškoláček“ – vždy ve středu od 9:00 do 9:30.

Režim dne třídy Včeliček:

6:30 – 7:00

postupné scházení dětí ve třídě Broučci

7:00 – 9:15     

ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu

8:30 – 8:50

hygiena, svačina

9:15 – 9:30  

příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 

pobyt venku

11:30 – 12:00

hygiena, oběd

12:00 – 14:00

hygiena, četba, odpočinek, děti se sníženou potřebou spánku klidové aktivity

14:00 – 15:15

hygiena, svačina, odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, pokračování didakticky cílených činností. Po 15:15 hod. děti spojeny ve třídě Berušky a Žabičky dle stálého rozpisu