Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Berušky

Berušky

Logo - Třída Berušky

Třídní pedagogové: Klára Sedláčková, Nicola Kubánková

Asistent pedagoga: Eva Sarková Jerie

Mobilní telefon: 730 546 424

E-mail: berusky@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 7:00 - 16:30

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Věk Počet dětí
2-3 roky 0
3-4 let 7
4-5 let 7
5-6 let 5
6-7 let 2

 

„BERUŠKY“

 

JSME BERUŠKY ŠIKULOVÉ, UČÍME SE VĚCI NOVÉ,

NESTAČÍ NÁM TO, CO VÍME, VŠEMU RYCHLE ROZUMÍME.

BERUŠKY, BERUŠKY, RÁNO PŘÍJDEM SEM, VÍTÁME, SLAVÍME KAŽDÝ NOVÝ DEN.

 

Třída Berušek se nachází v prvním patře pravého křídla budovy.

V letošním školním roce je zapsáno 21 dětí, z toho 7 děvčat a 14 chlapců (z toho tři děti s speciálními vzdělávacími potřebami).

Naše třída je vybavena samostatnou šatnou a hygienickým zařízením. Je vybavena nábytkem, který dostatečně vyhovuje všem potřebám dětí. Stolečky se židličkami jsou uzpůsobeny pro všechny věkové kategorie. Děti mají ve třídě na výběr různorodé didaktické pomůcky, hry, výtvarné potřeby a doplňující náčiní, které vyhovuje jejich věku, pohlaví a různorodému zájmu. Třída je v průběhu roku doplňována o výbavu dle aktuálních potřeb dětí. Na práce svých dětí se rodiče vždy mohou podívat v šatně, kde jsou průběžně vystavovány a děti se tak podílejí na výzdobě. K nahlédnutí je také třídní vzdělávací plán, který je vždy k dispozici v šatně spolu s nástěnkou, poskytující důležité informacemi o dění ve třídě a celé MŠ.

NA ČEM NÁM VE TŘÍDĚ OPRAVDU ZÁLEŽÍ?

 

 • Tento rok máme ve třídě rovnoměrně věkově rozdělené skupiny dětí. Budeme klást důraz na co největší stmelení kolektivu a vzájemnou pomoc mezi dětmi, klidné bezproblémové integrace, dodržování pravidel třídy a osvojení si základních hygienických potřeb.

 • Ve třídě spolu vždy začneme komunikaci veselým pozdravem, nezapomínáme na poděkování a slovíčko prosím, pokud potřebujeme od druhého pomoci.

 • Naším cílem je děti vést k co největší samostatnosti v sebeobslužných činnostech (hygiena, oblékání, uklízení hraček) a vnímat upřímnost, laskavost a vzájemnou pomoc jako běžné základní rysy každého z nás.

 • V Beruškách si uvědomujeme, že každé dítě má svoji výjimečnost, a proto klademe důraz na individuální přístup a motivaci v dovednostech, kterými dítě vyniká a opravdu ho baví.

 • Vše, co se učíme si také názorně ukážeme, prozkoumáme, osaháme, ochutnáme a prožijeme.

 • Ve třídě se zaměříme na důležitost přírody a využijeme k tomu rozlehlou školní zahradu, kterou budeme prokládat pravidelnými procházkami v přilehlém lese.

 • Naším cílem je, aby děti chodily do mateřské školy s úsměvem, nadšením pro další den, touhou vzdělávat se formou hry a nové dovednosti, návyky a znalosti volně zapojily do běžných dnů.

 • Každou středu od 9:30 – 10:00 bude probíhat doplňková aktivita „PŘEDŠKOLÁK“ – pro děti, které plní povinnou předškolní docházku

 • Od letošního školního roku jsme se zapojili do projektu podporující zvýšení pohybových aktivit dětí „Lvíček na cestách“ - každé úterý v rámci výchovně vzdělávacích činností v dopoledních hodinách.

 • Klademe důraz na komunikaci a vzájemnou pomoc. Proto je pro nás vztah s rodiči opravdu důležitý a vždy se snažíme o společnou důvěru a pozitivní spolupráci.

 • V průběhu celého školního roku plánujeme rozmanité akce a aktivity o kterých vás průběžně informujeme na nástěnce v šatně třídy a webových stránkách mateřské školy.

Režim dne třídy Berušek:

6:30 – 7:00

postupné scházení dětí ve třídě Broučci

7:00 – 9:45     

ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu

9:00 – 9:25

hygiena, svačina

9:45 – 10:00  

příprava na pobyt venku

10:00 – 12:00 

pobyt venku

12:00 – 12:30

hygiena, oběd

12:30 – 14:30

hygiena, četba, odpočinek, děti se sníženou potřebou spánku klidové aktivity

14:30 – 16:30

hygiena, svačina, odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, pokračování didakticky cílených činností.