Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Koťata

Koťata

Logo - Třída Koťata

Třídní pedagogové: Alena Stránská, Barbora Divoká

Asistent pedagoga: Roxana Svobodová

Mobilní telefon: 730 546 425

E-mail: kotata@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 6:30 - 16:30

Charakteristika třídy - školní rok 2022/2023

Věk Počet dětí
2-3 roky 5
3-4 roky 2
4-5 let 5
5-6 let 7
6-7 let 4

 

V letošním roce navštěvuje tuto třídu 25 dětí ve věku od 3 do 6 let. Jedná se o 15 dívek a 10 chlapců. Třídu navštěvují dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve třídě máme 22 předškoláků, kteří budou připravováni k zápisu a úspěšnému zvládnutí nástupu do ZŠ.

Děti, které plní povinnou předškolní docházku, jsou ze zákona povinni navštěvovat MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Většina dětí mateřskou školu navštěvovala již v předchozích letech. Budeme plynule navazovat na činnosti, kterými jsme se již zabývali. Během školního roku si děti budou osvojovat další dovednosti, získávat nové zkušenosti, prohlubovat své znalosti a zažijí spoustu zábavy. Využijeme také toho, že máme krásnou přírodu na dosah a budeme trávit co nejvíce času pobytem venku a poznávat okolní přírodu ve všech ročních obdobích. Z přírody si odneseme to hezké, budeme se ji učit respektovat a neničit a brát si jen to, co můžeme. Děti čekají činnosti různého charakteru - tělesné, hudební, výtvarné, pracovní, logopedické apod. V průběhu roku také pro děti plánujeme výlety, akce, divadelní představení či naučné stezky.

Třída "Koťátka" má samostatnou šatnu a hygienické zázemí. Je vybavena nábytkem, který odpovídá věku dětí. Děti mají k dispozici různorodé didaktické pomůcky, hračky a vždy mají možnost se rozhodnout a vybrat si s čím budou pracovat. Výtvarné práce dětí jsou vystavovány v šatně nebo ve třídě a děti se tak podílejí na výzdobě. Každé dítě si vede ve třídě své portfolio, do kterého zakládáme různé dotazníky, kresby, fotografie a pracovní listy. Již druhým rokem bude pokračovat náš třídní projekt ,,Maxík na návštěvě u dětí“.

Informace mají rodiče k dispozici na dveřích a na nástěnce, kde bude také vyvěšen třídní vzdělávací plán. Fotografie budeme nově zasílat na třídní What´s up skupinu.

Dále mohou rodiče informace sledovat na našich webových stránkách.

Důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl. Vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé, empatické a šťastné dítě. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a navázání vzájemné důvěry, která by měla být cílem společné práce. Jistě máme společný cíl, a to vychovat šťastné, empatické a zvídavé dítě, pro které je mateřská škola místem, kam se těší a cítí se bezpečně.