Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Koťata

Koťata

Logo - Třída Koťata

Třídní pedagogové: Jindra Rychetníková, Barbora Divoká

Asistent pedagoga: Roxana Svobodová

Mobilní telefon: 730 546 425

E-mail: kotata@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 6:30 - 16:30

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Věk Počet dětí
2-3 roky 5
3-4 roky 2
4-5 let 5
5-6 let 7
6-7 let 4

 

 

V letošním roce navštěvuje tuto třídu 22 dětí od 3 do 7 let.

 • Jedná se o 12 dívek a 10 chlapců.
 • Některé děti navštěvovaly mateřskou školu již v loňském roce.
 • Třídu navštěvují také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • V letošním roce budeme mít ve třídě 9 předškoláku. Pro tyto děti bude každou středu v dopoledních hodinách od 9:00 – 9:30 probíhat volnočasová aktivita „PŘEDŠKOLÁČEK“ Budeme zde rozvíjet školní zralost dětí a připravovat je k zápisu a úspěšnému zvládnutí nástupu do ŽŠ.
 • Dále bude nově probíhat pro předškoláky pohybová výchova „ Lvíček ve školkách“, která bude každé úterý v dopoledních hodinách v čase od 9:30 – 10:00.
 • Děti, které plní povinnou předškolní docházku, jsou ze zákona povinni navštěvovat MŠ v čase od 8:00 do 12:00 hod.
 • Dále se budeme v této třídě zaměřovat na adaptaci nově přijatých dětí, na prostředí mateřské školy, hygienické návyky a nácvik sebeobsluhy.
 • Během školního roku si děti budou osvojovat další dovednosti, získávat nové zkušenosti a zažijí spoustu zábavy. Využijeme také toho, že máme krásnou přírodu na dosah a budeme trávit co nejvíce času pobytem venku a poznávat okolní přírodu ve všech ročních obdobích. Z přírody si odneseme to hezké, budeme se učit ji respektovat a neničit a brát si jen to, co můžeme.
 • Děti čekají činnosti různého charakteru - tělesné, hudební, výtvarné, pracovní, apod.
 • Třída "Koťata" má samostatnou šatnu a hygienické zázemí. Je vybavena nábytkem, který odpovídá věku dětí.
 • Děti mají k dispozici různorodé didaktické pomůcky, hračky a vždy mají možnost se rozhodnout a vybrat si s čím budou hrát.
 • Informace mají rodiče k dispozici na dveřích a na nástěnce, kde bude také vyvěšen třídní vzdělávací plán.
 • Dále mohou rodiče informace sledovat na našich webových stránkách.
 • Informace o dítěti budou předány při předávání dětí. Další možností je domluvit si individuální schůzku. Konzultační hodiny budou opět 2x ročně. Termín bude vyvěšen min. 14 dní předem.
 • Dále se budeme zaměřovat zejména na spontánní projev dětí, využívání hry jako nenásilné metody při výchově a vzdělávání dětí. Všechny metody a formy práce jsou přizpůsobeny věku dětí.
 • Pokud nám situace dovolí, naplánujeme v průběhu roku různé akce a aktivity. Informace o nich naleznete na nástěnce v šatně, nebo na internetových stránkách naší mateřské školy.
 • Důležitá je pro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl, vychovat všestranně rozvinuté, zvídavé, empatické a šťastné dítě. Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči a navázání vzájemné důvěry, která by měla být cílem společné práce.

Režim dne třídy Koťat:

6:30 – 9:15     

ranní hry, didakticky zacílené činnosti individuální, frontální i ve skupině, záměrné i spontánní učení, pohybové a relaxační aktivity, rozhovory v komunitním kruhu

8:30 – 8:55

hygiena, svačina

9:15 – 9:30  

příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 

pobyt venku

11:30 – 12:00

hygiena, oběd

12:00 – 14:00

hygiena, četba, odpočinek, děti se sníženou potřebou spánku klidové aktivity

14:00 – 16:30

hygiena, svačina, odpolední činnosti dle zájmu a přání dětí, pokračování didakticky cílených činností.