Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Broučci

Broučci

Logo - Třída Broučci

Třídní pedagogové: Bc. et Bc. Radka Veselá, Eva Kotyzová

Asistent pedagoga: Jitka Laušmanová

Mobilní telefon: 737 597 711

E-mail: broucci@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 6:30 - 16:00

Charakteristika třídy - školní rok 2023/2024

Věk Počet dětí
2-3 roky 0
3-4 roky 10
4-5 let 8
5-6 let 3
6-7 let 3

 

K 1. 9. 2023 je v naší třídě zapsáno 24 dětí (16 děvčat a 8 chlapců) ve věku 3 – 7 let.

Naše třída je stejně jako všechny ostatní třídy heterogenní.

Budeme pokračovat v projektu podporujícím environmentální výchovu „Školka v přírodě aneb broučci v trávě“. Učení probíhá v co největší míře venku.

Ve třídě vedeme děti k prosociálnímu chování tak, aby se vytvořila klidná, příjemná a stimulující atmosféra k učení a poznávání.

Pro děti předškolní organizujeme rozšiřující aktivitu „Předškoláček“ v rámci dopoledních činností.

Již 4. rokem též pokračuje třídní projekt „Brouček na cestách“, který podporuje vztah dětí s rodiči.

Organizujeme různé akce (výlety, besedy, exkurze, naučné a vzdělávací programy, divadla, dílny, setkávání s rodiči aj.). Podrobnější informace k akcím je možné sledovat na nástěnce v šatně.

Informace o průběhu vzdělávání je možno taktéž sledovat na nástěnce třídy v aktuálních tematických plánech. Na dveřích třídy naleznete nejnovější informace, které mají nejvyšší prioritu.

Naší snahou je vytvořit pro děti prostředí, kam se budou každý den těšit.