Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Třídy > Broučci

Broučci

Logo - Třída Broučci

Třídní pedagogové: Mgr. Petra Letošníková, Eva Kotyzová

Asistent pedagoga: Jitka Laušmanová

Mobilní telefon: 737 597 711

E-mail: broucci@msvetrov.jicin.cz

Provoz třídy: 6:30 - 16:00

Charakteristika třídy - školní rok 2022/2023

Věk Počet dětí
2-3 roky 5
3-4 roky 7
4-5 let 1
5-6 let 5
6-7 let 2

 

Naše mateřská škola je zaměřena na integraci zdravotně postižených dětí mezi děti zdravé. Hrajeme si všichni spolu.

Počet dětí ve třídě zapsaných k 1. září je 20 dětí. Další děti budou postupně nastupovat v průběhu školního roku. 

Naše třída, stejně jako všechny ostatní třídy, vyhovuje všem věkovým skupinám a potřebám dětí. Třída má samostatnou šatnu a samostatné hygienické zařízení. Je vybavena vhodnými stoly a židličkami pro děti všech věkových kategorií.

Letošní školní rok budeme vést s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR, se zvýšenou pozorností v oblasti hygieny, soustředit se budeme na vzdělávací, výchovné i rekreační činnosti, které budou v co největší míře probíhat v terénu. Budeme pokračovat v projektu podporujícím environmentální výchovu „ Školka v přírodě aneb broučci v trávě“.

Ve třídě vedeme děti k prosociálnímu chování tak, aby se vytvořila klidná, příjemná a stimulující atmosféra k učení a poznávání. Řídíme se interními pravidly třídy. Budeme dbát na upevnění zdravých stereotypů v oblasti stravování, hygieny a odpočinku.

Individuální práce s dětmi budou probíhat denně v ranních hodinách pod vedením paní učitelky i paní asistentky. V těchto ranních centrech aktivit se budeme věnovat především rozvoji dovedností a vědomostí formou didaktických her. V odpolední zájmové činnosti tento rozvoj bude pokračovat ve stejném rozsahu, nebudou-li děti vykonávat odpolední zájmovou činnost na školní zahradě.

Pro děti předškolní organizujeme zájmovou aktivitu „Předškoláček“, hudebně nadané děti navštěvují pravidelně zkoušky našeho pěveckého sboru „Větrováček“.

Podporujeme spolupráci s rodiči – účastí rodičů na akcích třídy a MŠ, třídních schůzkách a informativních schůzkách pro rodiče dětí – zpravidla 4-5x ve školním roce, pokud to dovolí epidemiologická situace. Již 3. rokem též pokračuje třídní projekt „Brouček na cestách“, který podporuje vztah dětí s rodiči.

Po adaptaci nových dětí budeme s ohledem k jejich věku a schopnostem plánovat různé akce (výlety, návštěvy, besedy, exkurze, naukové a vzdělávací programy, divadla, dílny, setkávání s rodiči,….). Podrobnější informace k akcím je možné sledovat na nástěnce v šatně.

Informace o průběhu vzdělávání je taktéž možno sledovat na nástěnce třídy v aktuálních týdenních plánech. Na dveřích třídy budou nejnovější informace, které mají nejvyšší prioritu.

Informace o dítěti jsou podávány při předávání dítěte nebo po domluvě na sjednané schůzce.

Konzultační hodiny pro rodiče dětí za třídy Broučků probíhají nejméně 2x ročně.

Brouček

Malý brouček, maličký,
přišel k nám do školičky.
Protáhl si záda,
hledá kamaráda.
Kamarády máme,
teď se přivítáme.
"Dobrý den!"