Třída Koťata

Třídní pedagogové: Bc. Denisa Povrová

                                 Alena Mizerová

 

Kontakt: 730 546 425
Email: kotata@msvetrov.jicin.cz
                                   CHARAKTERISTIKA TŘÍDY "KOŤATA"

Výsledek obrázku pro kočka kreslené
  

 • V letošnímroce navštěvuje tuto třídu 25 dětí od dvou let. Jedná se o 17 dívek a 8
  chlapců. Třída "Koťata" má samostatnou šatnu a hygienické zázemí. Je vybavena
  nábytkem, který odpovídá věku dětí. Děti mají k dispozici různorodé didaktické
  pomůcky, hračky a vždy mají možnost se rozhodnout a vybrat si s čím budou
  pracovat. Během dne nás budou čekat činnosti různého charakteru - tělesné,
  hudební, výtvarné, pracovní, logopedické apod. Informace mají rodiče k
  dispozici na dveřích a na nástěnce, kde bude také vyvěšen třídní vzdělávací
  plán, básničky a písničky, které se aktuálně budeme učit. Dále mohou rodiče
  informace sledovat na webových stránkách.
 • Fotografiebudou k dispozici na webových stránkách www.msvetrovkotata.rajce.net

 • V této třídě se budeme zaměřovat především na adaptaci dětí na prostředí mateřské školy,
  hygienické návyky a nácvik sebeobsluhy. Dále se budeme zaměřovat zejména na
  spontánní projev dětí, využívání hry jako nenásilné metody při výchově a
  vzdělávání dětí. Všechny metody a formy práce jsou přizpůsobeny věku dětí.
 • Pozadaptování dětí budou plánovány různé akce a aktivity. Informace o nichnaleznete na nástěnce v šatně, nebo na internetových stránkách naší mateřskéškoly. Během roku budou plánované různé akce v rámci mateřské školy, ale ispolečné akce s rodiči. Rodiče budou mít o konaných akcích vždy podanéinformace.

 • Důležitá jepro nás i spolupráce s rodiči a vzájemná důvěra. Máme totiž společný cíl.
 • Vychovatvšestranně rozvinuté, zvídavé, empatické a šťastné dítě. Velký důraz klademe naspolupráci s rodiči a navázání vzájemné důvěry, která by měla být cílemspolečné práce. Jistě máme společný cíl, a to vychovat šťastné, empatické azvídavé dítě, pro které je mateřská škola místem, kam se těší a cítí sebezpečně. V rámci spolupráce jsou rodičům předávány informace o dítěti při jehopřevzetí či na sjednané schůzce. Využijeme také toho, že máme krásnou příroduna dosah a budeme trávit co nejvíce času pobytem venku a poznávat okolní přírodu ve všech ročních obdobích. Z přírody si odneseme to hezké, budeme seučit ji respektovat a neničit a brát si jen to, co můžeme.