Specifikace Alergenů

Specifikace alergenů:

 

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině
voda není alergenní.

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují
u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která
může vyústit až anafylaktickému šoku.
V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují
negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se
specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu.
Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce
je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává
alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních
molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro
potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí.
Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže,
Svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy–to je výčet relativně mírné reakci,
může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku.
Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje
se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance
vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo
zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické
reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže
nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo
14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení
Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody,
rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.