Terapie jemné a hrubé motoriky

 

 

Název Projektu: Chirofonetika a motorika pomáhá v komunikaci mezi dětmi

Registračné číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0001

 

Terapii jemné a hrubé motoriky využívají děti ze speciální třídy, běžné třídy s integrací a taky děti z běžné třídy.

Dítě si terapeutka odebírá v průběhu dopoledne i odpoledne ze třídy 2- 3x týdně, děti ze speciální třídy 3-5x týdne.

Při terapiích se věnujeme:

- hrubé motorice - pohyby celého těla

- jemné motorice - motorika ruky

- psychomotorice - pohybové projevy, které jsou projevem psychických funkcí a psychického stavu

- oromotorice - motorice artikulačních orgánů

- grafomotorice - soubor psychických činností vykonávaných při psaní (kresba)

 

Na terapii dochází děti s různým postižením ( PAS, DMO, ADHD, mentální retardace, hyperkinetický syndrom, logopedické vady )

 

HRUBÁ MOTORIKA

- chůze, chůze v rytmu, běh, poskoky, pohyby hlavou, cvičení s padákem, pohyby paží, přeskoky........

- relaxační cvičení, míčkování

JEMNÁ MOTORIKA

- manipulace s drobnými předměty, listování v knihách, deskové hry

- kreslení, modelování, práce s hlínou, krelení do mouky, prstové barvy, stříhání, šroubování víček ..................

PSYCHOMOTORIKA

- navazování kontaktů

- komunikace

- schopnost pracovat s ostatními, spolupracovat

- vytváření vlastností

- sociální vnímaní

OROMOTORIKA

- cvičení pusou a jazykem

- následné logopedické cvičení

GRAFOMOTORIKA

- sluchové vnímání a paměť

- zrakové vnímání a paměť

- vnímání prostoru

- vnímání času

- předmatematické vnímání

 

Vše ostatní popsáno a zahrnuto v ŠVP na rok 2013/2014