Předškolákovo individualizované vzdělávání

Mš Větrov je zapojena projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání
 
 
 
Reg.č. MS 20141: CZ .02.3.68./0.0/0.0/16_010/0000562
 
Výzva č. 02_16_010 - Budování kapacit pro rozvoj škol, OP VVV
 
Začátek projektu:   1. 9. 2019
 
 
 

Projekt "Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu"

 
Naše mateřská škola je zapojena do integračního vzdělávacího projektu " Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu"
Projekt podporuje u předškolních dětí inividuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.
 
 
 
 

Zkvalitnění vzdělávání v MŠ Větrov - Šablony II.

 
V současné době se účastníme projektu Šablony v MŠ. 
 
Název Projektu:  Zkvalitnění vzdělávání v MŠ Větrov, Jičín - Šablony II.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012945
 
Výzva: podpora škol formou zjednodušeného vykazování  - Šablony pro MŠ a ZŠ
 
Začátek projektu:      1. 9. 2019
Ukončení projektu:  31. 8. 2021