Projekt CEPÍK

Ve školním roce 2016/2017 se naše mateřská škola zapojila do projektu Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí. 

Projekt Cepík realizuje nezisková organizace Centrum podpory zdraví, o. s., která působí v Ústeckém, Pardubickém, a Královéhradeckém kraji. Tvůrcem projektu je Ing. Lenka Plzáková.

Projekt Cepík je zaměřen na zdravý životní styl předškolních dětí v mateřských školách. S dětmi je pracováno formou seriálových představení a pohybových aktivit se sympatickou loutkou Cepíkem, který provází děti zásadami zdravého životního stylu a zároveň jim ukazuje, co se stane, když se tyto zásady poruší. Společně pak hledají správná řešení.

Projekt se zaměřuje na 3 oblasti:

  • Zdravá výživa – motto: „Každé jídlo, které máme, aspoň trochu ochutnáme.“
  • Pitný režim – motto:„ Vše co žije, vodu pije.“
  • Pohybové aktivity – s názvem „Cepíkohrátky“ – aktivní pohybové dopoledne

Pro jídelny je poskytováno výživové poradenství v oblasti zdravého stravování. Je nabídnuta pomoc při zavádění nových typů surovin a pokrmů. Pro pedagogické pracovníky je poskytováno školení v oblasti výživy a bezpečnosti potravin. Pro kuchařky je připraven kurz vaření se zaměřením na nová, moderní jídla.

Rodičům jsou poskytovány informace o zdravém životním stylu v souladu s nejnovějšími poznatky formou informačních materiálů „Cepíkoviny“ a přednáškou přímo na půdě školky.

Hlavním cílem projektu je primární prevence se zaměřením na předcházení dětské obezity a s tím souvisejících následných nemocí v dětském věku. Děti ve věku 3 - 7 let jsou nenásilnou formou seznámeny se základy zdravého životního stylu, a zároveň jsou u nich založeny správné postoje v oblasti stravování a pohybu.

 

Více informací naleznete zde: https://www.cepik.cz