Poděkování

Velice děkujeme firmám V&W  Europack s.r.o. Lázně Bělorad, DONAP s.r.o. Lázně Bělohrad a panu Jiřímu Plívovi, za poskytnutí finančního daru, který byl použitý na zakoupení některých komponentů do nově vybudované relaxační místnosti.
Veříme, že si děti i paní učitelky chvíle strávené v relaxační místnosti velice užijí.