Informace o nás

Mateřská škola Větrov, Hradecká 898, Jičín vznikla jako samostatný právní subjekt 1. 1. 2003, na základě rozhodnutí Rady města Jičína. Nachází se na okraji města nedaleko průmyslové zóny. od 1. 5. 2015 byl tento subjekt rozšířen o další místo poskytovaného vzdělávání MŠ Větrov, Jičín, Křižíkova 1288. Obě mateřské školy jsou v těsném sousedství a mají společou školní zahradu.

MŠ Větrov, Jičín Křižíkova 1288

Čtyřtřídní mateřská škola poskytuje vzdělávání dětem od 2 - 7 let. Všechny třídy jsou bezbariérové a umožňují vzdělávání dětem dvouletým i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně.

MŠ Větrov, Jičín, Hradecká 898

Mateřská škola je dvoutřídní. Poskytuje vzdělávání  dětem od 2 - 7 let a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro děti s SVP je zde zřízena speciální třída. Dětem je poskytována speciálně pedagogická péče, terapie chirofonetiky, jemné a hrubé motoriky, fyzioterapie.

Stravování dětí zajišťuje školní jídelna - výdejna. Strava je dovážena ze školní jídelny MŠ Větrov, Křižíkova 1288

Obě mateřské školy mají společnou zahradu, která je vybavená sportovním nářadím a náčiním (dvěma pískovišti pro starší a mladší děti, pružinovými houpadly, dřevěným osobním autem, vlakem, kolotočem, balanční lávkou, nástěnnými tabulemi, lanovou pyramidou, multifunkční herní sestavou, balančními prvky, houpačkou, skluzavkou a odpočinkovou zónou s lavičkami). Dále je velice dobrá vybavenost vozovým parkem (kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla).

 

-