ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE VĚTROV, JIČÍN

09.11.2017 12:14

 

V současné době se účastníme projektu "Šablony v MŠ"

Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Větrov, Jičín

Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006882

Výzva: Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šalony pro MŠ a ZŠ

Zahájení projektu: 1. 9. 2017

Ukončení projektu: 31. 8. 2019

 

—————

Zpět