UPOZORNĚNÍ - ZÁPIS DO MŠ 2015/2016

24.03.2015 13:05

K zápisu je nutné přinést žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem !!!

—————

Zpět