Naši zaměstnanci

MŠ Větrov Jičín, Křižíkova 1288:

Ředitelka MŠ:       

email: vondrakova@msvetrov.jicin.cz

tel.: 777 936 000

    Bc. Lenka Vondráková

 

Zástupkyně ředitelky školy

        Lenka Zívrová

   

 

Učitelky MŠ:  

Třída  Včeličky:

email: vcelicky@msvetrov.jicin.cz

tel.: 734 863 299

                    

         Romana Ječná                           Ilona Veselá                        Eva Sarková - Jerieová    

                                                                                                     Asistent pedagoga

 

Třída Berušky: 

email: berusky@msvetrov.jicin.cz

tel.: 730 546 424

        

    Mgr. Adéla Lukáčová                         Lucie Horáková            

          

Třída Žabičky:

email: zabicky@msvetrov.jicin.cz

tel.: 730 546 425

                 

           Monika Havelková DiS                    Lucie Lutrová                        Andrea Vitvarová

                                                                                                         Asistent pedagoga

 

Třída Broučci: 

email: broucci@msvetrov.jicin.cz

tel.: 606 708 281

                 

      Bc. Lenka Vondráková               Eva Kotyzová                                 Bc. Radka Veselá

                                                                                                   učitelka, asistent pedagoga

 

 

Místo poskytovaného vzdělávání Hradecká 898, Jičín:                        

Třída Sluníčka:

email: slunicka@msvetrov.jicin.cz

tel.: 734 360 578

                      

          Bc. Kateřina Volšičková                     Lenka Zívrová                        Petra Vraštilová

                                                                                                         Asistent pedaagoga 

                                                                                                   

Třída Koťata:

email: kotata@msvetrov.jicin.cz

t.č. 730 189 944

      

             

                   Alena Mizerová                      Bc. Denisa Povrová

 

NEPEDAGOGICKÝ ÚSEK

Školní asistent        

       

        Roxana Svobodová

 

Fyzioterapie :    Alena Tománková

 

Administrativní referent: Jana Janečková

email: janeckova@msvetrov.jicin.cz

Vedoucí školního stravování: Jana Janečková

email: janeckova@msvetrov.jicin.cz

  

 

 Kuchařky : Jitka Folprechtová, Renata Ruszóová

 Pomocná kuchařka:  Jaroslava Adamyková

 Školnice :  Hana Kovářová

 Úklid :        Kateřina Macháčková

                   Alena Vídeňová