Naši zaměstnanci

MŠ Větrov Jičín, Křižíkova 1288:

Ředitelka MŠ:       

email: vondrakova@msvetrov.jicin.cz

tel.: 777 936 000

    Bc. Lenka Vondráková

 

Zástupkyně ředitelky školy

        Lenka Zívrová

   

 

Učitelky MŠ:  

Třída  Včeličky:

email: vcelicky@msvetrov.jicin.cz

tel.: 734 863 299

                    

         Romana Ječná                           Ilona Veselá                        Eva Sarková - Jerieová    

                                                                                                     Asistent pedagoga

 

Třída Berušky: 

email: berusky@msvetrov.jicin.cz

tel.: 730 546 424

        

        Lucie Borovičková                    Lucie Horáková            

          

Třída Žabičky:

email: zabicky@msvetrov.jicin.cz

tel.: 730 546 425

               

           Nikola Doškářová                         Lucie Lutrová                        Andrea Vitvarová

                                                                                                       Asistent pedagoga

 

Třída Broučci: 

email: broucci@msvetrov.jicin.cz

tel.: 606 708 281

             

      Bc. Lenka Vondráková               Eva Kotyzová                      Petra Gabrielová

                                                                                        učitelka, asistent pedagoga

 

 

Místo poskytovaného vzdělávání Hradecká 898, Jičín:                        

Třída Sluníčka:

email: slunicka@msvetrov.jicin.cz

tel.: 734 360 578

 

 

               

      Bc. Kateřina Volšičková                    Lenka Zívrová                    Petra Vraštilová

                                                                                                 Asistent pedaagoga 

                                                                                                   

Třída Koťata:

email: kotata@msvetrov.jicin.cz

t.č. 730 189 944

      

                

              Alena Mizerová                            Barbora Divoká

 

NEPEDAGOGICKÝ ÚSEK

Školní asistent        

       

        Roxana Svobodová

 

Fyzioterapie :    Alena Tománková

 

Administrativní referent: Jana Janečková

email: jidelna@msvetrov.jicin.cz

Vedoucí školního stravování: Jana Janečková

email: jidelna@msvetrov.jicin.cz

  

 

 Kuchařky : Jitka Folprechtová, Renata Ruszóová

 Pomocná kuchařka: Hana Kovářová

 Školnice :  Aneta Sejková

 Úklid :        Kateřina Macháčková

                   Alena Vídeňová